výhrada vlastnictví

výhrada vlastnictví, ustanovení v kupní smlouvě, podle něhož vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího až po splnění závazků z kupní smlouvy (zpravidla po zaplacení kupní ceny); používá se k zajištění závazků při úvěrových obch. (zejm. v zahr. obch.) či při prodeji zboží na splátky.