vis compulsiva

vis compulsiva [vís ko-zí-, lat.], psychické donucení - právo bezprávná výhrůžka spočívající v působení na vůli subjektu, které v něm vzbuzuje důvodný strach z újmy, které se hrozí, takže se jeho vůle, projevená v práv. úkonu, utváří pod vlivem tohoto strachu; např. je-li někomu vyhrožováno, že bude poškozen na zdraví, majetku, nebo že na něho bude podáno trestní oznámení pro spáchaný trestný čin; takto učiněný práv. úkon je stejně jako v případě vis absoluta neplatný.