výdušná jáma

výdušná jáma, hor . vertikální důlní dílo, kterým se odvádějí větry z dolu.