výbrus

výbrus 1. geol . tenký řez (destička) horniny, minerálu nebo fosilie (asi 0,02 mm), určený pro mikroskopický výzkum; 2. metalografie vybroušená a vyleštěná plocha kovu pro mikroskopické zkoumání jeho struktury; 3. sděl. tech . v. piezoelektrický, v. krystalový, destička, tyčinka nebo hranolek vyříznutý pod určitým úhlem z kryst. materiálu. Používá se ke stabilizaci kmitočtu krystalových oscilátorů nebo k dosažení strmé útlumové charakteristiky krystalových kmitočtových filtrů.