výběrová pravidla

výběrová pravidla, kvantová teorie pravidla určující možné kvantové přeskoky mezi stacionárními stavy atomů, molekul, at. jader a jiných systémů. V. p. úzce souvisí se symetrií kvantových soustav a jsou důsledkem zákonů zachování (energie, momentu hybnosti, parity). Teor. určují v. p. pouze dovolené a zakázané přechody. Pro praktické účely se zakázané kvantové přechody dělí na abs. zakázané (narušující některý zákon zachování) a přibližně zakázané (probíhající s velmi malou pravděpodobností).