výživa rostlin

výživa rostlin, souhrn bioch. pochodů, kterými rostliny přijímají z vnějšího prostředí látky nezbytné pro životní děje: a) výživu autotrofní uskutečňují zelené rostliny; předpokládá asimilaci CO2, H2O, slunečního záření a anorg. solí. Zákl. autotrofním pochodem je fotosyntéza. Rostl. organismy obsahující chlorofyl stavějí z oxidu uhličitého a vody (látek s nízkou energetickou hladinou) org. látky (energeticky bohaté asimiláty). Zpravidla se přitom uvolňuje kyslík. Energie viditelné oblasti slunečního záření přijatá chlorofylem je měněna na energii chem. vazeb asimilátů; b) výživu heterotrofní mají všechny nezelené rostliny, bakterie a houby; přijímají org. látky vytvořené autotrofními rostlinami.