výživa obecně

výživa, soubor fyziol. a bioch. pochodů, jimiž organismus z vnějšího prostředí přijímá a využívá látky nezbytně potřebné pro svůj život. Podle způsobu v. a povahy přijímaných látek se dělí organismy na autotrofní (zelené rostliny) a heterotrofní (všichni živočichové). V.t. autotrofie; heterotrofie; metabolismus. - V. člověka je důležitý spol. jev, jehož určujícím faktorem je potrava. Biol. hodnotná potrava kryje fyziol. potřebu člověka úměrně k podmínkám jeho prostředí (k věku, pohlaví, pracovní zátěži); musí obsahovat všechny látky, které lidský organismus potřebuje, v odpovídajícím množství a v optimálním vzájemném poměru. Jen smíšená strava (připravená z potravin rostl. a živoč. pův. ve vhodném poměru) vyhovuje zásadám správné v. - V. dítěte viz dítě obecně.