výšková mapa

výšková mapa, met. mapa, v níž jsou zakresleny met. prvky a znázorněny fyz. podmínky v určité hladině volné atmosféry nebo vrstvě atmosféry.