výškopisný

výškopisný, hypsografický - vztahující se k nadmořské výšce nebo s výškou související.