výškopis

výškopis, obraz terénního reliéfu na mapě; soubor vrstevnic, výškových bodů s jejich výškovými kótami, výškopisných značek, popř. další prostorově působící způsob znázornění reliéfu, např. stínování terénu.