výškoměr

výškoměr 1. geod . přístroj na měření výškových úhlů. V podstatě méně přesný teodolit bez vodorovného kruhu. Používá se v topografii. - V. hadicový, dvě svislé průhledné nádoby spojené hadicí; využívá princip spojených nádob; 2. dop . přístroj ukazující výšku abs. (výška vztažená k hladině moře) nebo relat. (výška nad okolním terénem). Všeob. se používá v. barometrický, zal. na měření tlaku v atmosféře. V let. se v. pro zjišťování výšky letu dělí podle účelu na: membránový (hrubý nebo jemný, zvaný též přistávací), dvouručičkový, akustický (pro zjišťování skutečné výšky nad přelétávaným terénem), v. se signalizací (signalizující dosažení určité výšky) a radiovýškoměr. V.t. aneroid; tlakoměr.