výška těla

výška těla, jedna ze zákl. tělesných charakteristik lidských populací i každého jedince. Měří se vstoje při vzpřímeném těle, paty, hýždě a lopatky se přitom musí dotýkat stěny. Používá se antropometr nebo nástěnný papírový pás. - V lidských populacích mají nejmenší v. t. afr. Pygmejové, a to v průměru pod 150 cm, největší některé negroidní kmeny bantuské jazykové skupiny (Dinka, Šiluk, Nuer), žijící kolem přítoků Bílého Nilu; jedinci dosahují výšky těla kolem 220 cm. V.t. gigantismus; nanismus.