výřad

výřad, místo, na které se ukládá veškerá ulovená zvěř po skončení lovu. Zvěř se řadí podle velikosti a významu jednotlivých druhů. U drobné zvěře se do první řady dávají lišky, popř. kuny, a za nimi následují zajíci, králíci a pernatá zvěř. Ostatní ulovená škodná zvěř se pokládá na konec. U velké zvěře se do první řady dává zvěř spárkatá, po ní následuje drobná zvěř užitková, lišky a ostatní ulovená škodná zvěř. V.t. výlož.