urografie

urografie [řec.], rentgenologická vyšetřovací metoda ledvin a močových cest po podání kontrastní látky. Dělí se na a) vylučovací u., kde se kontrastní látka podává nitrožilně, b) ascendentní (vzestupnou) u., při které se kontrastní látka vstřikuje přímo do močových cest.