univerzální bibliografická kontrola

univerzální bibliografická kontrola, angl. Universal Bibliographic Control, UBC - dlouhodobý program výstavby svět. systému kontroly a výměny bibliografických informací; zal. 1971 z podnětu Mez. federace knihovnických sdružení a institucí s cílem zajistit přijatelným způsobem všeob. informaci o publikaci vydané v kterékoli zemi.