ubikace

ubikace [z něm. Ubikation a lat. ubi - kde], ubytovací zařízení pro větší počet osob; hromadná, společná ubytovna: turistická, vojenská. U. je obv. jednoduchá, např. dřevěná stavba.