tillit

tillit [ty-, angl.], geol . zpevněné morénové sedimenty z předpleistocenních zalednění; jejich horninové částice jsou rýhované. T. slouží k poznávání zalednění dřívějších geol. epoch.