teleautograf

teleautograf, telewriter - el. sdělovací prostředek pro přenášení rukopisných textů a jednoduchých kreseb na dálku. Užívá se zvl. v hlučných dílenských provozech, kde je telefonní styk obtížný, nebo k ověřování podpisů na dálku.