teřich

teřich, gleba - pletivo hub, v němž se vytvářejí např. u břichatek basidie s výtrusy; bývá obalen vnitřní okrovkou (peridií).