stereoizomerie

stereoizomerie, prostorová izomerie, společné ozn. pro konformační a konfigurační izomerii. U sacharidů odvozených od glyceraldehydu se užívá pro rozlišení prostorové polohy funkční skupiny v molekule symbolu D-, popř. L-. Tyto symboly však nevyjadřují smysl optické otáčivosti. V.t. izomerie.