sociálfašismus

sociálfašismus, termín používaný v komunistickém hnutí po VI. kongresu KI (1928) k označení polit. praxe soc.dem. stran, jejichž vůdcové spolupracovali v burž. vládách i s představiteli fašizující buržoazie. Vycházel z dogmatického podcenění rozporů uvnitř burž.-reformistického polit. tábora; nepostihoval přesně úlohu soc. dem. a ztěžoval komunistům diferenciaci mezi pravicovými vůdci a masou členů soc.dem. stran. V souvislosti s orientací kom. stran na vytváření jednotné a posléze lid. fronty proti fašismu přestali komunisté od 1934 tohoto výrazu používat; 1935 byl odmítnut i VlI. kongresem Kominterny.