sloupový řád

sloupový řád, souhrnné ozn. pěti ant. arch. řádů, představujících podle jednotných tvarových a proporčních zásad ustálené obměny podpor a kladí v architrávovém systému; řec. s. ř. jsou dórský, iónský a korintský, řím. toskánský a kompozitní; od 15.st. s. ř. často pouze předstírají tektonickou skladbu, neodpovídající konstrukci stavby.