schönbrunnský (vídeňský) mír

schönbrunnský (vídeňský) mír, mírová smlouva mezi Francií a Rakouskem uzavřená 14. 10. 1809 Napoleonem I. a Františkem II. (I.) v Schönbrunnu u Vídně. Rakousko bylo nuceno odstoupit fr. císaři lstrii, Terst, Gorici, Kraňsko, Rijeku a část Charvátska a Korutan (tato území připojena k nově vzniklým ilyrským provinciím), Bavorsku Salcbursko a lnnviertel a knížectví Varšavskému záp. Halič (Krakov). Rakousko se zavázalo snížit stav svých voj. sil. V důsledku s. (v.) m. ztratilo přístup k moři a stalo se druhořadou evr. mocností.