sabat

sabat [hebr. šabbát, ustat, upustit od něceho; lat. sabbatum]. vedle novoluní (chódeš) nejst. izraelský svátek zavedený podle tradice Mojžíšem; pův. ozn. jakéhokoliv dne, kdy se ustávalo v práci, v judaismu sedmý den v týdnu zasvěcený klidu, resp. odpočinku, modlitbám a veselí (šábes); přeneseně sváteční den, svátek, slavnost vůbec (např. čarodějnický sabat).