rudiment

rudiment [-dy-, lat.], zakrnělý zbytek orgánu nebo výskyt vlastností, které měly význam u vývojově nižších předchůdců. V.t. atavismus.