rozvrkočený

rozvrkočený, 1. rozcuchaný; 2. (poněkud) rozrušený, nesoustředěný.