rozptyl světla

rozptyl světla, interakce světla s prostředím (plynem, kapalinou, pevnou látkou) způsobující obecně změnu směru šíření nebo změnu vlnové délky interagujícího světla. Mechanismy r. s. jsou značně odlišné. R. s. může nastat např. na malých (proti vlnové délce světla) nezávislých částicích (Rayleighův rozptyl), interakcí s vibračními stavy (akustickými - Brillouinův rozptyl, či optickými - Ramanův rozptyl), na koloidech v pevné látce (Tyndallův jev).