remormatio in peius

remormatio in peius, nenalezeno. Zkuste reformatio in peius - [-mácijó, lat., změna k horšímu]; právo změna napadeného soudního nebo správního rozhodnutí v neprospěch toho, v jehož zájmu byl opravný prostředek podán.