rýnský zlatý

rýnský zlatý, mince zavedená 1386 čtyřmi rýnskými kurfiřty, o obsahu 3,39 g zlata; rozšířena jako obch. a početní mince. V Čechách 1460 platil r. z. 32 pražských grošů. Augšpurský mincovní řád zavedl r. z. v hodnotě 75 krejcarů stříbra.