projekce

projekce [lat.] promítání např. Diapozitivů, filmů ve funkci; v psychol. neuvědomované promítání psychických obsahů navenek. Obecně vrozená tendence člověka částečně přetvářet (,,zkreslovat") vnímané skutečnosti pod vlivem dřívější zkušenosti).