plocha obecně

plocha, obvykle geom. útvar tvořící hranici nějakého tělesa nebo útvar vytvořený pohybem nějaké čáry. Vlastnosti p. se studují hl. metodami analytické a diferenciální geom. V.t. algebraická plocha; kvadrika; přímková plocha; rotační plocha; rozvinutelná plocha.