pinatypie

pinatypie [řec.], fot. dříve používaný postup získávání barevných pozitivů, zavedený 1903; druh hydrotypie.