pevninská mělčina

pevninská mělčina, kontinentální šelf část mořského dna a jeho podzemí ležící za pásmem pobřežních vod; pobřežní stát vykonává nad p. m. svrchovaná práva za účelem využívání nerostného bohatství a živých organismů přisedlých k mořskému dnu a za účelem průzkumu. Podle Úmluvy o pevninské mělčině z 1958 se p. m. rozumí dno, nad nímž není moře hlubší než 200 m, též však vzdálenější místa s tech. možnostmi využívání přír. zdrojů.