pacibulka

pacibulka, bulbila, bulbillus - adventivní pupen rostlin sloužící k vegetativnímu rozmnožování, například p. v úžlabí listů kyčelnice cibulkonosné nebo v květenství česneku.