p-

p-, chem . p -, para -, předpona označující l,4 polohu substituentů na aromatickém jádře. V.t. benzen.