píka zbraň

píka, dřevcová zbraň podobná kopí, dlouhá 3-6 m; užívána od 15. do počátku 17.st., zejm. pikanýry.