příkopová propadlina

příkopová propadlina, prolom, příkop - geol. zlomová stavba, kdy poklesne jedna či několik ker hlouběji než ostatní nebo kdy se zvihnou okrajové kry proti kře vnitřní.