adamský pád

adamský pád, alegorie kř. dogmatiky o pádu člověka (Adama), který ochutnal zakázané ovoce ze stromu poznání. Bibl. mýtus, který se snažil odvodit z lidské touhy vyrovnat se bohu vznik "hříchu" a "ztracení ráje" (tj. omezenost a nedokonalost člověka podřízeného bohu), je jedním ze zákl. kř. církve a víry. Někdy je považován za jeden z nejúčinnějších manipulačních nástrojů kř. církve. V.t. Adam a Eva.