oxymetr

oxymetr, přístroj pro měření saturace kyslíku v krvi. Využívá rozdíl absorpce světla o vlnové délce 805 nm a 640 nm v hemoglobinu a oxyhemoglobinu.