oxyhemoglobin

oxyhemoglobin, krevní barvivo hemoglobin nasycené kyslíkem, který je tak přenášen do tkání. Jedna molek. hemoglobinu váže 4 molek. kyslíku. O. má jasně červenou barvu. .