oxokyselina

oxokyselina a) anorg . chem . kyslíkatá kys.; b) org . chem . kys. obsahující jak karbonylovou tak karboxylovou skupinu; dříve nazývaná ketokyselina.