hydroformylace

hydroformylace, oxo-proces, oxosyntéza - chem. reakce alkenů se syntézním plynem v přítomnosti oktakarbonylu dikobaltu (Co2(CO)8) jako katalyzátoru, za tlaku asi 20 MPa a teploty 100-200 °C. H. je prům. význ. metoda syntézy aldehydů.