oxid titaničitý

oxid titaničitý [ty-], TiO2, za chladu bezbarvá, za tepla žlutá látka, nerozpustná ve vodě a zředěných kyselinách. Používá se jako pigment do nátěrových hmot (titanová běloba).