oxid sodný

oxid sodný, Na2O, bílá látka, s vodou tvoří hydroxid. Připravuje se reakcí sodíku s peroxidem sodným Na2O2.