oxid hořečnatý

oxid hořečnatý, MgO, bílá kryst. látka, slučující se s vodou na hydroxid. Prům. se vyrábí tepelným rozkladem uhličitanu hořečnatého. S kys. reaguje za vzniku hořečnatých solí.