oxid hlinitý

oxid hlinitý, Al2O3, kryst. látka vznikající při spalování hliníku nebo dehydratací hydroxidu. Tvoří modifikace: kubickou γ-Al2O3, stabilní za normální teploty; hexagonální α-Al2O3, vznikající zahřátím na 1 200 °C (v přírodě jako minerální korund); β-Al2O3, schopnou existence jen ve směsi s jinými oxidy. α -modifikace se využívá pro vysokou tvrdost, žárovzdornost i chem. odolnost v laboratorní i technol. praxi.