oxid fosforečný

oxid fosforečný, P2O5, bílá kryst. látka, která při 358,9 °C sublimuje; v plynném stavu má složení dimeru P4O10. Připravuje se spalováním bílého fosforu na vzduchu. Přijímá vlhkost ze vzduchu a přechází na kyseliny fosforečné. Používá se k sušení plynů a kapalin a k odštěpování vody z chem. sloučenin.