oxid dusičitý

oxid dusičitý, plynná látka, existující ve dvou formách: N2O4 (bezbarvý dimer) a NO2 (hnědý monomer). Plyn, t.t. -9,3 °C, t.v. 21,3 °C. Zahříváním disociuje dimer na monomer. Součást nitrosních plynů.