oxid chlorný

oxid chlorný, Cl2O, žlutozelený, nepříjemně páchnoucí plyn, dráždící dychací orgány, t.v. 3,8 °C. Snadno se explozívně rozkládá na složky. Anhydrid kys. chlorné.