oxid chloristý

oxid chloristý, Cl2O7, bezbarvá těkavá olejovitá kapalina; t.v. 83 °C. Anhydrid kys. chloristé, ze které vzniká dehydratací působením oxidu fosforečného.